Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Салбарын хууль

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль Татах
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн Зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого Татах
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Татах