Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Үндэсний стандартууд

Цацрагийн хамгаалалт. Усан дахь радоны хэмжээг тодорхойлох гаммаспектрометрийн арга. MNS 5632:2006 Татах
Цацрагийн хамгаалалт: Лабораторийн гаммаспектрометрийн арга. MNS 5626:2006 Татах
Барилгын материал, хөрс, уулын чулуулагт цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма спектрометрийн арга. MNS 5072:2001 Татах
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ зэрэг ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнд цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма, спектрометрийн арга. MNS 5069:2001 Татах
Малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн (мах, сүү)-д цацраг идэвхт элемент тодорхойлох Гамма спектрометрийн арга. MNS 5076:2001 Татах
Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ,/Ундны усны цацрагийн аюулгүйн шаардлага / MNS 900: 2005 Татах
Керамик тоосго ба гулдмай Техникийн шаардлага. MNS 138:99 Татах
Рентген оношлогооны төхөөрөмжийн ажиллагаанд чанарын хяналт хийх арга.MNS 5391:2004 Татах
Цацрагийн хамгаалалт: Орон байрны агаар дахь радоны зөвшөөрөгдөх хэмжээ. MNS 5627:2006 Татах
Цацрагийн хамгаалалт: Гадаргын бохирдолтын байж болох хэмжээ. MNS 5630:2006 Татах