2020-2021 хичээлийн жилд ОХУ-ын Засгийн Газрын ирүүлсэн тэтгэлэгт хуваарийн дагуу оросын их дээд сургуулиудад үнэ, төлбөргүй суралцахаар сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн вэб хаягаас авна уу.  (2020-03-09 08:46:00)

Зөвлөмж

Уран боловсруулах үйлдвэрийн цөмийн аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмж Татах
Хаалтын ерөнхий ба эцсийн төлөвлөгөө болон өртгийн тооцоо боловсруулах зөвлөмж Татах
Ослоос сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж Татах
Аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Цацрагийн удирдлагын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж Татах
Дотоод хяналтын хөтөлбөр боловсруулах зөвлөмж Татах
Цацрагаар оношлох, эмчлэх төхөөрөмжийн иж бүрэн чанарын баталгаа/чанарын хяналтын гарын авлага Татах
Хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж Татах