Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Бидний тухай

Хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Азийн цөмийн хамтын ажиллагааны форумаас хэрэгжүүлж буй төслүүд
2018-10-01

image

Азийн цөмийн хамтын ажиллагааны форумаас хэрэгжүүлж буй төсөлд Монгол улсын оролцоо

Азийн цөмийн хамтын ажиллагааны форум нь 2000 онд Япон Улсын санаачлагаар анхлан байгуулагдсан бөгөөд Азийн орнуудын цөмийн энергийн салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, мэдээлэл солилцох олон улсын байгууллага юм. Тус форум нь Азийн орнуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бус нутгийн хэмжээнд цөмийн судалгаа, шинжилгээний үр дүнтэй танилцах, туршлага судлах, эрүүл мэнд, газар тариалан, аж үйлдвэрийн салбарт цөмийн энергийг зүй зохистой ашиглах судалгаа, шинжилгээ хийх, судалгааны үр дүнг хуваалцах, туршлага солилцох, залуу эрдэм шинжилгээний ажилтан нарыг сургахад чухал ач холбогдолтой юм. Монгол Улс 2010 онд тус форумд гишүүн орноор элсэн хамтран ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

ОУАЭА-ийн техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүд
2017-12-13

image

ОУАЭА-ийн техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүд

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай
Төсөл, хөтөлбөр 2011-07-22

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

(цөмийн энерги)

 

2009 оны 07 дугаар                                                                                                                              Улаанбаатар 

сарын 22 - ны өдөр                                                             Дугаар 222                                                        хот

 

Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 45 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 222 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт
2011-07-22

 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛ БОЛОН ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН
ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 (сая.төгрөг)

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 222 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
2009-07-22

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛ БОЛОН ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл

Дэлхийн улс орнууд хүний эрүүл мэндэд халгүй, экологийн хувьд цэвэр, байгаль орчинд ээлтэй технологиор эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, өртөг багатай цөмийн энерги ашиглах бодлого баримталж байна.
Цөмийн эрчим хүчний гол түүхий эд болох цацраг идэвхт ашигт малтмалыг ашиглах асуудалд дэлхий нийтийн анхаарал улам нэмэгдэж, цацраг идэвхт ашигт малтмалын эрэлт хэрэгцээ огцом өсч, зах зээл дэх түүний үнэ сүүлийн 10 гаруй жилийн дотор 15 дахин нэмэгдсэн.
Австрали, БНКазУ, Канад зэрэг улсын цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөц дэлхийн цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөцийн 60 гаруй хувийг эзэлж байна.
Монгол Улс цацраг идэвхт ашигт малтмалыг ашиглах асуудалд онцгой анхаарч, Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлөөр цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн эрчим хүч ашиглах асуудлыг удаа дараа хэлэлцэн зөвлөмж гаргасан бөгөөд 2007 онд Улсын Их Хурал цацраг идэвхт ашигт малтмалын зарим ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ордод хамааруулсан. Манай улсын ураны батлагдсан нөөц 65 мянга орчим тонн бөгөөд нийт нөөц баялаг 1.4 сая тоннд хүрэх боломжтой гэсэн урьдчилсан тооцоо байдаг.
Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийг энхийн зорилгоор ашиглах нь манай улсын тогтвортой хөгжил, эдийн засгийн болон эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах, ард түмний амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйл болно.

Дэлгэрэнгүй