Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Уран олборлолтын технологи

Уран олборлолтын технологи

Өнөөдрийн байдлаар ураныг ил болон далд уурхайн аргаар, газрын дор уусган олборлох (in situ leaching) гэсэн 3 аргаар олборлож байна. 

Газрын дор уусган олборлох технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлснээр ядуу, бага агуулгатай ураны ордуудыг ашиглах боломж нээгдсэн төдийгүй, энэ арга нь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь олборлолтын уламжлалт аргуудтай харьцуулахад харьцангуй бага юм. Газрын дор уусган олборлох технологи нь уламжлалт арга шиг бэлтгэл ажил, малталт нэвтрэлт, уулын ажил, карьер үүсэх гэм мэт асуудлууд байдаггүй бөгөөд газрын гүн дэх хүдрийн биет рүү уусгагч шингэн уусмал шахаж, металлыг уусмалтай гарган авч олборлолт хийдэгээрээ уламжлалт аргуудаас ялгаатай.

2016 оны байдлаар уран олборлох уурхайн аргуудыг харьцуулсан байдал: