(2017-03-10 10:01:00)

Видео мэдээ

Цацрагийн тунг тохиромжтой хэмжээгээр өгснөөр хүний эрүүл мэнд, амь насыг аварч байна