(2017-03-10 10:01:00)

Видео мэдээ

Цөмийн хэмжүүр ашиглахтай холбоотой дүрмүүдийг баталлаа