Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Тамгын газарт дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2019-11-01 07:59:00)

Сургалт

Электроны физикийн зуны сургалт

Онолын физикийн Абдус Салам Олон Улсын төв нь Италын Цөмийн Физикийн институттэй хамтран 2011 оны 6 дугаар сарын 6-17-ны өдрүүдэд электроны физикийн зуны сургалтыг  Итали Улсын Триэсте, Мирамар хотуудад зохион байгуулна. Сургалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү.