(2018-05-23 03:39:00)

Видео мэдээ

Олон улсын атомын энергийн агентлаг - Цөмийн эрчим хүч