(2017-03-10 10:01:00)

Видео мэдээ

Олон улсын атомын энергийн агентлаг - Цөмийн эрчим хүч