Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

Логикт тулгуурласан аргачлалыг ашиглан төсөл боловсруулах тухай семинар зохион байгуулагдав.

 
Олон улсын атомын энергийн агентлагийн Техникийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2012-2013 онуудад Монгол Улсад хэрэгжих төслүүдийг Логикт тулгуулруулсан аргачлалыг ашиглан боловсруулах тухай семинарыг 2011 оны 2 дүгээр сарын 18, 22-ний өдрүүдэд тус тус Цөмийн энергийн газарт зохион байгуулсан. Тус семинарт Хавдар судлалын үндсэний төв, Клиникийн 1 эмнэлгийн цөмийн онош зүйн тасаг, Хөдөө аж ахуйн их сулгуулийн Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лаборатори, Дарханы ургамал газар тариалангийн хурээлэн, Геологийн төв лаборатори болон тус газрын албан хаагчид оролцов.