Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго. Цөмийн энергийн комиссын ажлын албаны төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. (2018-12-07 03:38:00)

Олон нийтийн боловсролд - ЦУВРАЛ

Олон нийтийн боловсролд - ЦУВРАЛ

Цацрагийн талаарх ерөнхий ойлголт, хүн ба хүрээлэн буй орчин, бидний өдөр тутмын амьдрал дахь цацраг, түүний хэрэглээний талаарх мэдлэг боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2016 онд Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас эрхлэн орчуулан гаргасан “Ионжуулагч цацрагийн талаар мэдлэг олж авцгаая” олон нийт, оюутан, дунд сургуулийн багш, сурагчдад зориулсан номын материалыг Та бүхэндээ цувралаар хүргэхээр зорилоо.

            Энэхүү материалыг Япон Улсын Боловсрол, соёл, спорт, шинжлэх ухаан, технологийн яамнаас дунд сургуулийн багш, сурагчдад зориулан гаргахдаа олон нийтийн боловсролд чиглүүлэн Олон улсын атомын энергийн агентлаг, салбарын мэргэжлийн байгууллагуудын эрдэмтэн судлаач, олон нийтийн саналыг харгалзан шаардлагатай мэдээллүүдийг тусгасан  байна.

            Шинжлэх ухааны шавхагдашгүй ундрагаас оюу ухаанаа цэнэглэн, мэдлэгт суурилсан мэдээллийг үндэслэн шийдэлт хүргэх зам Тань дардан байх болтугай.

 

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН
АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА                                        Г.МАНЛАЙЖАВ

 

Цуврал мэдээллийг цахим үйлчилгээ танин мэдэхүйн хэсгээс харна уу