Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Танин мэдэхүйн булан

Сансарын цацраг - Цуврал №001

Сансарын цацраг - Цуврал №001

Бид гол төлөв цацрагийг сансар огторгуй, хөрс, агаар болон хүнс тэжээлээс авдаг. Байгалийн цацрагаас жилд авах тунгийн дундаж хэмжээ дэлхийд ойролцоогоор 2.4 мЗв байдаг.

1) Сансраас

Сансраас өгөх цацрагийн тун өндрөөс хамаарч нэмэгддэг ба энэ нь агаарын нягт багасах тусам сансрын цацраг саадгүй нэвтэрдэгтэй холбоотой. Сансрын цацраг нь дэлхийн агаар мандалд цацраг идэвхт бодисыг бий болгодог. Жишээ нь: Сансрын цацраг агаарын атомуудтай мөргөлдсөний улмаас нейтрон цацрагийг бий болгодог. Нейтрон цацраг нь агаар дахь азотын атомтай харилцан үйлчлэлд орж, протоныг суллан цацраг идэвхт нүүрстөрөгч-14-ийг үүсгэдэг. Нүүрстөрөгч-14 изотопыг ашиглан органик бодисын насжилтыг тодорхойлдог. Виктор Франсис Хесс хийн бөмбөлгөөр цацраг хэмжихээр нисэх үедээ сансрын цацрагийг анх 1912 онд нээсэн. Хожим энэхүү нээлтээрээ физикийн салбарт Нобелийн шагнал хүртсэн билээ.