Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Цөмийн мэдлэгийн менежментийн асуудлаар олон улсын шинжээчдийн баг ажиллана

Цөмийн мэдлэгийн менежментийн асуудлаар олон улсын шинжээчдийн баг ажиллана

Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-ийн Техникийн хамтын ажиллагааны MON0012 төслийн зорилгод тусгагдсан Монгол Улсын цөмийн физик, технологийн салбарын хүний нөөц, чадавхыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 03-07-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо ОУАЭА-ийн шинжээчдийн баг мэдлэгийн менежментийн асуудлаар сургалт-семинар хийнэ.

Шинжээчдийн багийн бүрэлдэхүүнд Гари Кайрнс - Зөвлөх (Их Британи), Владимир Артисюк - Росатом Техникийн Академи (Оросын Холбооны Улс), Сатоши Сакурай - Японы Атомын энергийн агентлаг (Япон Улс), Франк Вий - Зөвлөх (Канад Улс), Осзвальд Глюкер - ОУАЭА-ийн мэдлэгийн менежментийн ахлах мэргэжилтэн, Вэй Хуанг - ОУАЭА-ийн хэлтсийн дарга орсон байна.

Тус сургалт-семинараар мэдлэгийн менежментийн үндсэн ойлголт, давуу талууд, бодлого, стратеги, мэдлэгийг олж авах ба хадгалах арга хэрэгслүүд (далд мэдлэгийг олж авах), мэдлэг ба мэдээллийг хамгаалах, чадавхыг хөгжүүлэх, мэдлэгийг түгээх, хүний нөөцийн төлөвлөлт, насжилт, залгамж халааны төлөвлөлт болон эрсдэлийн үнэлгээ, мэдлэгийн мэдээллийн менежмент зэрэг сэдвээс гадна цөмийн салбараар хязгаарлагдахгүй мэдлэгийн менежментийн өргөн хүрээтэй сэдвийг хамруулах болно.

Сургалт-семинарын үеэр Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдад цөмийн физикийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг түгээх зорилгоор зохион байгуулсан “Цөмийн технологи-аж үйлдвэрийн салбарт” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаанд түрүүлсэн сурагчдад шагнал гардуулна.

 

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН

АЖЛЫН АЛБА