Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

Гадаад орчны цацрагийн хяналт хийх шаардлага, дозиметр ашиглалтын талаар мэдээлэл олголоо

Гадаад орчны цацрагийн хяналт хийх шаардлага, дозиметр ашиглалтын талаар мэдээлэл олголоо

Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас 2019 оны 03-р сарын 18-21 өдрүүдэд зохион байгуулж буй “Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын орчны хяналт шинжилгээний салбарын ажилтнуудыг чадавхжуулах” сэдэвт семинарт Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас “Гадаад орчны цацрагийн хяналт хийх шаардлага, дозиметр ашиглалт” сэдвээр сургалт явуулж, мэдээлэл олголоо. Тус семинарт 21 аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн дарга нар болон Байгаль орчны шинжилгээний лабораторийн эрхлэгч нарын 50 гаруй албан хаагчид оролцож байна.

Уг сургалтаар ионжуулагч цацрагийн талаарх ойлголт, цөмийн технологийн хэрэглээ, Дэлхийн цөмийн эрчим хүчний чиг хандлага, ОХУ, БНХАУ-д ашиглагдаж буй болон шинээр баригдаж буй цөмийн эрчим хүчний станцуудын талаар мэдээлэл хийсэн. Мөн гадаад орчны цацрагийн хяналт хийхэд ашиглагдаж буй дозиметрийн зөв зохистой ашиглалт болон Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа.

Гадаад орчны цацрагийн хяналтын хэмжилтүүдийг Монгол Улсын 21 аймгийн 36 өртөөнд өглөөний 08:00 болон өдрийн 14:00 цагуудад тогтмол хийж, Байгаль орчны мэдээллийн сангийн Гадаад орчны цацрагийн түвшний мэдээллийн санд тухай бүр оруулан ажилладаг бөгөөд Дозиметрийн тохируулга, баталгаажуулалтын лаборатори нь уг хэмжилтэд ашиглагдаж буй дозиметрүүдийг жил бүр шалгаж, баталгаажуулан, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг ханган ажилладаг.