2020-2021 хичээлийн жилд ОХУ-ын Засгийн Газрын ирүүлсэн тэтгэлэгт хуваарийн дагуу оросын их дээд сургуулиудад үнэ, төлбөргүй суралцахаар сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн вэб хаягаас авна уу.  (2020-03-09 08:46:00)

Мэдээ

“Цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулах нь” сургалт зохион байгуулагдлаа

“Цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулах нь” сургалт зохион байгуулагдлаа

Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба нь АНУ-ын Эрчим хүчний яамны Сандиагийн үндэсний лабораторийн сургагч багш нартай хамтран Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах, биет хамгаалалтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд “Цацраг идэвхт үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулах нь” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 05 дүгээр сарын 14-17-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион  байгууллаа.

Сургалтаар 10 төрийн байгууллагын 32 оролцогчид cургагч багш нарын зөвлөгөөний дагуу Олон улсын зөвлөмжийг ашиглан, цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын төлөвлөгөөний төслийг Монгол улсын хууль эрх зүйн тогтолцоонд нийцүүлэн хамтран боловсрууллаа.

Олон улсын хэмжээнд цөмийн  терроризимын аюул занал бодитоор оршсоор байгаа энэ үед болзошгүй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд аливаа улсын төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, нягт хамтын ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд тус сургалт нь төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг, сайжруулсан парактик ач холбогдолтой сургалт боллоо.

Тус сургалтаар боловсруулсан төлөвлөгөөг цаашид цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд ашиглан өөрсдийн байгууламжид тохирсон “Цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын төлөвлөгөө”-г боловсруулан хуулийн зохицуулагч болон хяналтын, хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, батлуулах бөгөөд цацрагийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө нь цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалтын соёлыг тодорхой түвшинд ахиулахад чухал холбогдолтой юм.

Мөн Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба АНУ-ын Эрчим хүчний яамны Сандиагийн үндэсний лабораторитой хамтран ирэх 10 сард дахин сургалтын 2 дугаар хэсгийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.