Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Дугаар 150 – Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай