2020-2021 хичээлийн жилд ОХУ-ын Засгийн Газрын ирүүлсэн тэтгэлэгт хуваарийн дагуу оросын их дээд сургуулиудад үнэ, төлбөргүй суралцахаар сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2020 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төвийн вэб хаягаас авна уу.  (2020-03-09 08:46:00)

Мэдээ

Гарын авлагууд орчуулагдлаа

Гарын авлагууд орчуулагдлаа

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас эрүүл мэндийн салбарт ашиглагдах 2 гарын авлагыг  орчуулж, бэлэн болгоод байна.

Эдгээр нь “Позитрон эмиссийн томографи/Компьютерт томографи (ПЭТ/КТ)”-ийн аюулгүй ажиллагааны гарын авлага” болон Цацраг идэвхт изотоп үйлдвэрлэх циклотрон байгууламжийн хийц болон [18F] Фтортдиоксидглюкоз (ФДГ) үйлдвэрлэлд зориулсан  цуврал гарын авлага юм.

Тус гарын авлагуудыг Олон улсын атомын энергийн агентлагаас бэлтгэн гаргасан Аюулгүй ажиллагааны цуврал баримт бичгүүдээс орчуулж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаар хянуулж, бэлтгэсэн.

Гарын авлагуудын Цөмийн энергийн комиссын цахим хуудаснаас татаж үзнэ уу.