Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Мэдээ

Улаанбаатар хотын цацрагийн түвшинг хэмжлээ

Улаанбаатар хотын цацрагийн түвшинг хэмжлээ

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэстэй хамтран Улаанбаатар хотын автозам дагуу гамма болон нейтрон цацрагийн түвшинг Беларусь улсад үйлдвэрлэсэн AT6101C спектрометрээр хэмжлээ.

Хэмжилтийн дүнгээс үзэхэд Нийслэлийн автозам дагуу цацрагийн түвшин 0.081-0.193 мкЗв/ц байгаа нь байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшин буюу хэвийн хэмжээнд байна. Боржин чулуу ашиглан тавьсан замдагуу цацрагийн түвшин бусад замын цацрагийн түвшинтэй харьцуулахад бага зэрэг их байгаа нь ажиглагдлаа.