Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн