Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Мэдээ

Цацрагийн бохирдлыг арилгалаа

Цацрагийн бохирдлыг арилгалаа

Цөмийн энергийн газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын Гаалийн газартай хамтран гаалийн хяналтын бүсүүдэд Япон улсаас импортлож байгаа автомашин, автомашины сэлбэг хэрэгсэлд цацрагийн хяналт, хэмжилтүүдийг хийхэд бага хэмжээний цацрагийн бохирдол илэрсэн 8 автомашины цацрагийн бохирдлыг арилгах, цэвэрлэгээ хийх ажлыг ОБЕГ-ын Аврах тусгай ангийн бие бүрэлдэхүүнтэй хамтран 2011 оны 9 дүгээр сарын 23-26-ны хооронд зохион байгууллаа. Автомашинуудын цацрагийн бохирдол арилсан тул эздэд нь буцаан олгов.