Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Сургалт

Цацраг илрүүлэгч портал монитортой ажиллах операторын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Цацраг илрүүлэгч портал монитортой ажиллах операторын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн Газар, АНУ-ын Засгийн Газрын хооронд хэрэгжүүлж байгаа “Монгол Улсад цөмийн зэвсэг, цөмийн материалын экспорт, импортын хяналтыг хэрэгжүүлэх, техникийн чадавхийг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд АНУ-ын Эрчим хүчний яамны Үндэсний Цөмийн Аюулгүй Байдлын Газар, Цөмийн Энергийн Газар, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар, тоног төхөөрөмж суурилуулагч “Интерсайнс” ХХК хамтран “Цацраг илрүүлэгч портал монитортой ажиллах операторын сургалт”-ыг 2011 оны 10 дугаар сарын 13-18-ний өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт боомтод зохион байгууллаа.
 
Сургалтын зорилго нь Монгол улсын хилийн боомтууд дээр суурилагдсан цацрагийн монитортой ажиллах хилийн хяналтын улсын байцаагч, мэргэжилтнүүдийг дадлагажуулах, тэдгээрийг төв сервер дээр илэрч байгаа дохиоллыг унших, мэдээлэл боловсруулах, цацраг идэвхт бодис, цөмийн материал хайх, илрүүлэх, изотопыг таних, хоёрдогч шатны үзлэг хийх, цацрагийн хамгаалалтын бүс тогтоох, цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах арга барил эзэмшүүлэхэд чиглэсэн болно.
 
Сургалтанд Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт хилийн боомтоос хилийн хяналтын 6, Шивээ хүрэн боотмоос хилийн хяналтын 4, гаалийн хяналтын 2 нийт 12 улсын байцаагчид хамрагдлаа.