Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Мэдээ

Чернобылийн амьд байгаль эргэн сэргэж байна

Чернобылийн амьд байгаль эргэн сэргэж байна

 
Цацрагаар бохирдсон Чернобыльд зураглаач, биологич мэргэжилтэй судлаачид саяхан судалгаа хийжээ.
 
1986 онд Чернобылийн станцад дэлбэрэлт болж хүрээлэн буй орчин нь цацрагаар бохирдсон ба тэнд амьдарч байсан 300,000 гаруй ард иргэд дүрвэн нүүсэн юм. Түүнээс хойш цаг хугацаа урсан өнгөрч 26 жилийг ардаа орхиод байна. Чернобылийн ой, ургамал, амьтан эргэн сэргэж, цэцэглэн хөгжиж эхэлжээ.
 
Биологич мэргэжилтэй судлаач Чернобыль эргэн цэцэглэн хөгжиж байгааг хэлжээ.