Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Гадаад мэдээ

АНУ-д шинэ ураны уурхайн олборлолт эхэллээ

 

Камеко ресурс компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг АНУ-ын Хойд Толгод хэмээх ураны уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа эхэллээ. Тус уурхай нь газар дор уусган олборлох аргаар ураныг олборлодог бөгөөд 2013 онд 300000 паунд ураны исэл буюу 115 тонн цэвэр уран олборлохоор төлөвлөжээ. Цаашлаад 2015 он гэхэд жил бүр 700000 паунд ураны исэл (269 тонн цэвэр уран) олборлож олборлолтоо нэмэгдүүлэх гэнэ.
 
Олборлох байгууламж (Image: Cameco)
 
Камекогийн тооцоолж байгаагаар Хойд толгод орд нь 0.8%-ийн дундаж агуулгатай ураны ислийн бодит нөөц 3.3 сая паунд (1269 тонн цэвэр уран) гэж тогтоожээ.
 
2013.05.14
 
Эх сурвалж: World nuclear news