Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

АНУ-д шинэ ураны уурхайн олборлолт эхэллээ

 

Камеко ресурс компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг АНУ-ын Хойд Толгод хэмээх ураны уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа эхэллээ. Тус уурхай нь газар дор уусган олборлох аргаар ураныг олборлодог бөгөөд 2013 онд 300000 паунд ураны исэл буюу 115 тонн цэвэр уран олборлохоор төлөвлөжээ. Цаашлаад 2015 он гэхэд жил бүр 700000 паунд ураны исэл (269 тонн цэвэр уран) олборлож олборлолтоо нэмэгдүүлэх гэнэ.
 
Олборлох байгууламж (Image: Cameco)
 
Камекогийн тооцоолж байгаагаар Хойд толгод орд нь 0.8%-ийн дундаж агуулгатай ураны ислийн бодит нөөц 3.3 сая паунд (1269 тонн цэвэр уран) гэж тогтоожээ.
 
2013.05.14
 
Эх сурвалж: World nuclear news