Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Асуулт хариулт

Цөмийн энергийн газар нь улсын хэмжээнд цацрагийн хяналт аюулгүй байдлын талаар нэгдсэн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлдэг төрийн захиргааны байгуулга юм. Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад Уран олборлолтын үйл ажиллагаа байхгүй ба зөвхөн геологи хайгуулын үйл ажжиллагаа явагдаж байгаа. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 47 дугаар захирамжаар Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 5 дугаар багийн малчин Д.Норсүрэнгийн 22 тугал хорогдсон шалтгааныг тогтоох, үүссэн нөхцөл байдлыг судалж, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан. Ажлын хэсэг нь Дорноговь аймагт хийсэн судалгаа, шинжилгээнийхээ ажлын дүнг үндэслэн “Тугал Селенийн ужиг хордлогоор хорогдсон байна” гэсэн нэгдсэн дүгнэлийг гаргаж Монгол Улсын Ерөнхий сайдад танилцуулж, тус дүгнэлтийг 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр хэвлэлийн бага хурал зарлаж олон нийтэд мэдээлсэн.