Монгол Улсын Цөмийн энергийн энергийн газар /хуучнаар/, ОХУ-ын Атомын энергийн “Росатом” улсын корпораци хооронд байгуулсан “Мэргэжилтэн бэлтгэх тухай” харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд ОХУ-ын их дээд сургуулиудад (цөмийн технологи, цөмийн физик, цөмийн эрчим хүч, уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр) жил бүр оюутнуудыг шалгаруулж, ОХУ-ын Атомын энергийн “Росатом” улсын корпорацийн тэтгэлгээр суралцуулдаг. (2019-02-20 06:29:00)

Бидний тухай

Цөмийн энергийн комиссын гишүүд

Гишүүд:                                          - Байгаль орчин, аялал жуучлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

- Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

- Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

- Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

- Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

- Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

- Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

- Тагнуулын ерөнхий газрын дарга;

- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга;

- Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга;

- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Шинжлэх ухаан, технологийн газрын дарга;

- Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны Мэдээлэл, дүн шинжилгээний албаны дарга;

(зөвшилцсөнөөр)

- Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн газрын ахлах референт;