Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Асуулт хариулт

Санал, сэтгэгдэлээ илэрхийлсэн таньд талархаж байна. Ураны олборлолт, боловсруулалтын талаар тантай санал, сэтгэгдэлээ хуваалцаж, мэдээлэл өгөхөд бэлэн байна. Уран олборлох нь бусад төрлийн ашигт малтмал олборлох үндсэн технологитой ижил. Гагцхүү цацраг идэвхт шинж чанартай гэдэг утгаараа цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, стандартыг өндөр түвшинд мөрддөг онцлогтой байдаг. Уран олборлолт, боловсруулалтын үйлдвэрлэлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, цацрагийн хамгаалалтыг нарийн чанд мөрдөж ажилласан тохиолдолд хүн болоод байгаль орчинг цацрагийн эрсдэлээс сэргийлж чадна.

2013/01/26