Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Тамгын газарт дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2019-11-01 07:59:00)

Видео мэдээ

Эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой өсгөх хамгийн гол хүчин зүйл бол эрчим хүч