Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Сургалт

Дотоод сургалтыг зохион байгуулахаар боллоо.

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны даргын А/23 тоот тушаалаар нийт албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшил, ажлын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой дотоод сургалтыг зохион байгуулахаар боллоо.

Тус сургалт ОУАЭА, АЦХАФ болон бусад олон улсын чанартай сургалт семинарт хамрагдсан албан хаагчдынилтгэл, Монгол Улсын эдийн засагт ач холбогдол бүхий төслүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад шаардлагатай эдийн засаг, хууль эрх зүй, бүртгэл мэдээлэл, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны бичиг, хэрэг хөтлөлт, төрийн болон байгууллагын нууц ,байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой болон бусад асуудал зэрэг сэдвүүдээр долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт Ажлын албаны хурлын танхимд зохион байгууллагдана.