Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Цацрагийн хамгаалалтын багаж, тоног төхөөрөмж]–ийг нийлүүлэх тендер ирүүлэхийг урьж байна. (2020-05-21 04:00:00)

Ажлын албаны Ёс зүйн хороог байгуулагдав.

Цөмийн энергийн комиссын ажлын албаны даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/32 тоот тушаалаар "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм", "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам"-ыг тус албанд хэрэгжүүлэн ажиллах үүрэг бүхий Ёс зүйн хороог дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ.

Үүнд:

Дарга - Тамгын газрын дарга

Гишүүд - Цөмийн технологийн бодлогын газрын мэргэжилтэн, Цөмийн аюулгүй байдлын бодлогын газрын мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга - Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан шинжээч