Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

Дэлхийд 438 нэгж ажиллаж, 67 нэгж баригдаж байна

Дэлхийд 438 нэгж ажиллаж, 67 нэгж баригдаж байна

Өнөөгийн байдлаар дэлхийд Цөмийн эрчим хүчний станцын 438 нэгж ажиллаж /Японы түр зогсоосон реакторуудыг оролцуулаад/,  67 ширхэг нэгж баригдаж буй статустай байна. Үүнийг ОУАЭА-аас дэмждэг PRIS мэдээллийн санд дурдсан байна.

Энэ жил зургаан нэгж ашиглалтанд орсноос 5 нэгж БНХАУ-д ашиглалтанд оруулсан байна.

Хамгийн сүүлд Fuqing ЦЭХС-ын СРR-1000 реактортой 2 дугаар нэгжийг 08.06-ны өдөр ашиглалтанд оруулжээ.

Үүнээс гадна, гурван нэгжийн барилгын ажил эхэлсэн - бүгд БНХАУ-д.

Сүүлийнх нь 07.24-нд Hongyanhe ЦЭХС-ын ACPR-1000 реактортой 6 дугаар нэгжийн барилгын ажил юм.

Эцэст нь 2015 онд зогсоосон зургаан нэгжийн тавыг нь Японд, нэг нь Германд юм.

Эх сурвалж: www.atomic-energy.ru