Японы атомын энергийн агентлаг (ЯАЭА)-аас жил бүр зохион байгуулдаг “Сургагч багш бэлтгэх” хөтөлбөрийн хүрээнд “Реакторын инженер” дагалдах сургалтыг ЯАЭА болон Шинжлэх ухаан технологийн их сургуультай хамтран 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна. (2018-12-26 06:40:00)

Гадаад мэдээ

ОУАЭА, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014 оны тайланг хэлэлцжээ

ОУАЭА, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014 оны тайланг хэлэлцжээ

ОУАЭА-ийн Дарга нарын зөвлөлийн хуралдаан энэ оны зургадугаар сард хуралдаж, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014  оны тайланг хэлэлцэж дүгнэсэн байна.

2014 онд Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг (ОУАЭА)нь цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны 181 гэрээний дагуу 1267 цөмийн төхөөрөмжүүдэд хяналт хийгдсэн байна. Мөн агентлагийн  цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны байцаагчид 2732 хяналт шалгалтыг явуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 7,5 хувь өсөлттэй байна.

2014 онд Энэтхэг, Сэйнт Киттс ба Невист зэрэг улс “Нэмэлт протокол”-д нэгдэн орсон нь онцлох чухал үйл явдал болсон байна. Ингэснээр “Нэмэлт протокол”-д нэгдсэн орсон орны тоо 124-д хүрсэн байна.

Ойролцоогоор 1,000,000 гаруй цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны тайлантай танилцаж, 2,700-аад хяналт шалгалт хийжээ. 

эх сурвалж: https://www.iaea.org/newscenter/news/safeguards-implementation-report-2014-presented-board-governors