Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Гадаад мэдээ

ОУАЭА, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014 оны тайланг хэлэлцжээ

ОУАЭА, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014 оны тайланг хэлэлцжээ

ОУАЭА-ийн Дарга нарын зөвлөлийн хуралдаан энэ оны зургадугаар сард хуралдаж, Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны хэрэгжилтийн 2014  оны тайланг хэлэлцэж дүгнэсэн байна.

2014 онд Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг (ОУАЭА)нь цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны 181 гэрээний дагуу 1267 цөмийн төхөөрөмжүүдэд хяналт хийгдсэн байна. Мөн агентлагийн  цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны байцаагчид 2732 хяналт шалгалтыг явуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 7,5 хувь өсөлттэй байна.

2014 онд Энэтхэг, Сэйнт Киттс ба Невист зэрэг улс “Нэмэлт протокол”-д нэгдэн орсон нь онцлох чухал үйл явдал болсон байна. Ингэснээр “Нэмэлт протокол”-д нэгдсэн орсон орны тоо 124-д хүрсэн байна.

Ойролцоогоор 1,000,000 гаруй цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны тайлантай танилцаж, 2,700-аад хяналт шалгалт хийжээ. 

эх сурвалж: https://www.iaea.org/newscenter/news/safeguards-implementation-report-2014-presented-board-governors