Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

ОУАЭА Дэлхийн цөмийн эрчим хүчний өсөлт удааширна гэж таамаглаж байна

ОУАЭА Дэлхийн цөмийн эрчим хүчний өсөлт удааширна гэж таамаглаж байна

Ойрын хэдэнарван жилд дэлхийн цөмийн эрчим хүчний хөгжил үргэлжлэн өсөх боловч өмнө нь таамаглаж байсанчлан хурдацтай өсөхгүй төлөвтэй. Дэлхийн цөмийн эрчим хүчний хөгжлийг удаашруулж буй хүчин зүйлүүдэд - шатмал түлшний үнэ бага, дэлхийн эдийн засгийн уналт, түүнчлэн Япон Улсын “Фүкүшима-1” цөмийн эрчим хүчний станцын ослын уршиг оржээ.