Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Мэдээ

Тамил Наду муж “Куданкулам” ЦЭХС-ын эхний нэгжийн үйл ажиллагааг сэргээхийг шаардаж байна

   Энэтхэг улсын Тамил Наду мужийн ноён сайд Джаярам Джаялалита 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Энэтхэгийн Ерөнхий сайд Нарендре Модид хандаж “Куданкулам” ЦЭХС-ын эхний нэгжийн үйл ажиллагааг сэргээхэд туслах хүсэлт тавьжээ. Сайд Н.Модид өгсөн захидалдаа “Энэтхэгийн цөмийн эрчим хүчний корпораци» -д (NPCIL) шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг хүссэн байна.