Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Мэдээ

Монгол-Францын хамтарсан хурал болно

Монгол-Францын хамтарсан хурал болно

Монгол-Францын хамтарсан цөмийн энергийн салбарын 2 дугаар хурал “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөмийн технологи”сэдвийн дор Улаанбаатар хотноо энэ оны 12 дугаар сард болно.

Хурлыг Монгол Улсын Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба болон БНФУ-ын Атомын болон сэргээгдэх эрчим хүчний комиссариат хамтран зохион байгуулах бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой сэдвээр Монгол, Францын холбогдох судалгаа шинжилгээний байгууллагууд илтгэл тавьж хэлэлцүүлнэ.

Монгол-Францын хамтарсан цөмийн энергийн салбарын анхдугаар хурал 2014 онд Улаанбаатар хотноо “Цөмийн эрчим хүч”сэдвийн дор зохион байгуулагдаж байсан.