Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Мэдээ

Армен Улс шинэ цөмийн эрчим хүчний станц барих бодлоос татгалзахгүй байна

Армен Улс шинэ цөмийн эрчим хүчний станц барих бодлоос татгалзахгүй байна

Армен Улсын Эрчим хүч, байгалийн нөөцийн яамны сайд тус улсад шинэ цөмийн эрчим хүчний станц барих бодлогоо орхихгүй, цөмийн эрчим хүчний станц барих талаар хэдэн жилийн өмнө зарласан. Энэ бодлого өнөөдөр ч гэсэн хэвээрээ, цөмийн эрчим хүчнээс өөр сонголт байхгүй, зүгээр л сүүлийн үед янз бүрийн асуудлаас болоод удааширсан хэмээн мэдэгдсэн байна. “Цөмийн эрчим хүч хамгийн үр өгөөжтэй, чанартай, найдвартай, хямд эрчим хүчний эх үүсвэр хэвээр байгаа тул Армен Улс түүнээс татгалзах бодолгүй байна" хэмээн яамнаас нь баталжээ.