Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Гадаад мэдээ

Өмнөд Африкийн Эрчим хүчний газар Туспунт ЦЭХС-ын барилгын ажлыг 2017 онд эхлүүлнэ

Өмнөд Африкийн Эрчим хүчний газар Туспунт ЦЭХС-ын барилгын ажлыг 2017 онд эхлүүлнэ

Өмнөд Африкийн Эрчим хүчний газар Туспунтын талбайд ЦЭХС-ын барилгын ажлыг 2017 онд эхлхүүлнэ гэж “Rnews” мэдээлсэн байна. Туспунт ЦЭХС-д 1 ГВт чадалтай 4 блок суурилуулах ба 8-ГВт  хүртэл өсгөх боломжтой байх юм. Эхний блокын үйл ажиллагааг 2023 онд эхлүүлнэ гэж үзэж байна.