Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Гадаад мэдээ

Өмнөд Африкийн Эрчим хүчний газар Туспунт ЦЭХС-ын барилгын ажлыг 2017 онд эхлүүлнэ

Өмнөд Африкийн Эрчим хүчний газар Туспунт ЦЭХС-ын барилгын ажлыг 2017 онд эхлүүлнэ

Өмнөд Африкийн Эрчим хүчний газар Туспунтын талбайд ЦЭХС-ын барилгын ажлыг 2017 онд эхлхүүлнэ гэж “Rnews” мэдээлсэн байна. Туспунт ЦЭХС-д 1 ГВт чадалтай 4 блок суурилуулах ба 8-ГВт  хүртэл өсгөх боломжтой байх юм. Эхний блокын үйл ажиллагааг 2023 онд эхлүүлнэ гэж үзэж байна.