Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Тамгын газарт дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2019-11-01 07:59:00)

Гадаад мэдээ

Япон Улсын Цөмийн хяналтын газрын байцаагч нар “Такахама” ЦЭХС-ын №4 блокыг ажиллуулж эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг хийж байна

Япон Улсын Цөмийн хяналтын газрын байцаагч нар “Такахама” ЦЭХС-ын №4 блокыг ажиллуулж эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг хийж байна

Япон Улсын Фүкүймужийн “Тахакама” ЦЭХС-ын №4 блокыг ажиллуулж эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг тус улсын Цөмийн хяналтын газар /ЦХГ/ 10 дугаар сарын 21-нд эхлүүлжээ. ЦХГ нь 10 дугаар сарын 09-ний өдөр “Тахакама” ЦЭХС-ын №3,4 блокуудын аюулгүй байдалд гурван үе шаттай үнэлгээ хийж, шинэ зохицуулалтын шаардлагыг хангасан хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн байна.

Эх сурвалж: http://nuclear.ru