Японы атомын энергийн агентлаг (ЯАЭА)-аас жил бүр зохион байгуулдаг “Сургагч багш бэлтгэх” хөтөлбөрийн хүрээнд “Реакторын инженер” дагалдах сургалтыг ЯАЭА болон Шинжлэх ухаан технологийн их сургуультай хамтран 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна. (2018-12-26 06:40:00)

Гадаад мэдээ

Япон Улсын Цөмийн хяналтын газрын байцаагч нар “Такахама” ЦЭХС-ын №4 блокыг ажиллуулж эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг хийж байна

Япон Улсын Цөмийн хяналтын газрын байцаагч нар “Такахама” ЦЭХС-ын №4 блокыг ажиллуулж эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг хийж байна

Япон Улсын Фүкүймужийн “Тахакама” ЦЭХС-ын №4 блокыг ажиллуулж эхлэхийн өмнөх хяналт шалгалтыг тус улсын Цөмийн хяналтын газар /ЦХГ/ 10 дугаар сарын 21-нд эхлүүлжээ. ЦХГ нь 10 дугаар сарын 09-ний өдөр “Тахакама” ЦЭХС-ын №3,4 блокуудын аюулгүй байдалд гурван үе шаттай үнэлгээ хийж, шинэ зохицуулалтын шаардлагыг хангасан хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн байна.

Эх сурвалж: http://nuclear.ru