Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

Япон Улсын Цөмийн хяналтын байгууллага цөмийн реакторуудын тусгай зөвшөөрлийг олголоо

Япон Улсын  Цөмийн хяналтын байгууллага цөмийн реакторуудын  тусгай зөвшөөрлийг олголоо

Зураг. Сендай ЦЭХС (Зургийг Японы атомын аж үйлдвэрийн форум, JAIF)

Японы Цөмийн хяналтын газар (ЦХГ)-ын гаргасан шийдвэрийн дагуу 3 цөмийн эрчим хүчний нэгж 40 жилийн хугацаатай ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан байна. Эдгээрийн нэг болох “Сэндай-2” реактор үйл ажиллагаагаа хэдийн эхлүүлсэн бол үлдсэн хоёр нэгж болох “Такахама-3, 4” реакторууд удахгүй ажиллаж эхлэх юм.

Ер нь Япон Улсын цөмийн хяналт, аюулгүй байдлын дүрэм, журмын дагуу цөмийн эрчим хүчний оператор компаниуд 40 жилийн хугацаатай ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авч, ЦХГ-аас тухайн цөмийн реакторын үйл ажиллагааг шалгах 30 дахь жилийн төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтыг хийдэг байна. Үүний дагуу “Кансай” цахилгаан эрчим хүчний компанийн Такахама-3 болон 4-р нэгж, “Кюшү” цахилгаан эрчим хүчний компанийн Сендай-2 нэгжид 30 дахь жилийн хяналт-шалгалтыг хийж, амжилттай давсныг энэ оны 11 дүгээр сарын 18-нд зарлажээ.

Сендай-2 нэгжид Япон Улсын шинээр баталсан журмын дагуу хяналт шалгалт хийн, 2025 он хүртэл ашиглах зөвшөөрөл олгосон бөгөөд энэ оны 10 дугаар сарын 21-нд цахилгаан сүлжээнд холбогдож, цахилгаан эрчим хүч нийлүүлж эхэлсэн байна.

Такахама 3 болон 4-р нэгжид мөн дээрхийн адил хяналт шалгалтыг хийж, эдгээр нэгжүүдийг энэ оны 12 дугаар сар, мөн ирэх жилийн эхээр тус тус ашиглалтад оруулахаар шийдээд байна. Эдгээрт мөн адил 2025 он хүртэл ашиглах зөвшөөрөл олгожээ.

Эх сурвалж: http://www.world-nuclear-news.org