Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Гадаад мэдээ

“Казатомпром” болон ХЦЭХЕГ Казахстан Улсад түлшний багц үйлдвэрлэхээр тохиролцов

Казахстан Улсын Үндэсний Атомын компани “Казатомпром" болон Хятад Улсын “Цөмийн эрчим хүчний ерөнхий групп” Казакстан Улсын нутаг дэвсгэрт цөмийн салбарт хэд хэдэн төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр тохиролцлоо” гэж "Казатомпром"-ийн хэвлэлийн албанаас мэдээлсэн байна.
        Тэрээр Казахстан Улсын Ерөнхий сайд Карим Масимовын БНХАУ-д хийж буй албан ёсны айлчлалын хүрээнд “Казахстанд түлшний багцны үйлдвэрийн зураг төсөл, барилгын ажил болон ураны ордыг хамтран олборлох арилжааны нөхцөлийн тухай" “Казатомпром” болон “ХЦЭХЕГ” хооронд байгуулсан гэрээнд гарын үсэг зуржээ.
         “Гэрээнд Ульба төмөрлөгийн үйлдвэрийн баазыг түшиглэн БНХАУ-ын Цөмийн эрчим хүчний станц жилд 200 тонн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай түлшний багцын үйлдвэр байгуулах тухай заасан" гэж хэвлэлд мэдээлсэн байна.

Эх сурвалж: http://www.atominfo.ru