Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Гадаад мэдээ

АНУ-д ЦЭХС-ын ашиглалтын хугацааг 60 хүртэл болгосон нэгжийн тоо 83 хүрлээ

АНУ-д ЦЭХС-ын ашиглалтын хугацааг 60 хүртэл болгосон нэгжийн тоо 83 хүрлээ

Брэдвуд ЦЭХС-ын зураг

АНУ-ын Цөмийн зохицуулах хороо 2016 оны нэгдүгээр сарын 27-ны өдөр “Брайдвууд” ЦЭХС-ын 1, 2 дугаар нэгжүүдийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацааг 20 жилээр сунгасан байна.

Тусгай зөвшөөрлөөр эхний нэгж 2047 оны 10 дугаар сар хүртэл, хоёр дахь нэгж 2047 оны 12 дугаар сар хүртэл ашиглагдах боломжтой юм.

“Брайдвууд” ЦЭХС-д 1120 МВт-ын хүчин чадалтай 4 гогцоотой Даралтат усан реактор суурилагдсан.

АНУ-ын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 60 жилээр сунгасан нэгжийн тоо одоо 83 хүрсэн байна. Гэвч, тэднээс хоёрыг нь хугацаанаас нь өмнө зогсоосныг тэмдэглэх хэрэгтэй юм.

АНУ-д нийт 99 Цөмийн эрчим хүчний нэгж ажиллаж байна.