Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

ОХУ-ын зохион бүтээгчид флаш дискний хэмжээтэй өвөрмөц дозиметр бүтээсэн байна

ОХУ-ын зохион бүтээгчид флаш дискний хэмжээтэй өвөрмөц дозиметр бүтээсэн байна

Цацрагийн хяналтын өвөрмөц ухаалаг дозиметрийг Тусгай хэрэглүүрийн шинжлэх ухаан, судалгааны хүрээлэнд (ТХШУСХ) боловсруулсан байна.

USB флаш дискийн хэмжээтэй төхөөрөмжийг гар утас, ширээний болон зөөврийн компьютер, бусад техник хэрэгсэлд холбож болно. Иймээс төхөөрөмж хэрэглэгчдэд өрөө тасалгаа, тээврийн хэрэгсэл болон гадна орчны цацрагийн түвшний талаарх мэдээллийг авах боломж олгоно.

"Одоогийн ашиглаж байгаа загваруудаас ялгаатай нь ухаалаг дозиметрийг ашигласнаар улс орны хэмжээнд мөн цаашлаад дэлхийн хэмжээнд Google Maps сервисыг ашиглан цацрагийн орчны газрын зураг бий болгох боломжтой юм” гэж шинэ техникийг зохон бүтээсэн Андрей Гордеев мэдэгдсэн байна. “Цацрагийн тун хэмжигчийг арилжааны бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэж эхэлснээр улсын хэмжээнд цацрагийн хяналтын асуудлыг төсвөөс зарлага гаргахгүйгээр шийдэж болно” гэжээ.

Эх сурвалж: http://www.vesti.ru/