Хөгжиж буй орнуудын судлаач, эрдэмтдийн судалгааны ажлын цаашдын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий Олон улсын онолын физикийн хүрээлэн (ICTP)-г Нобелийн шагналт профессор Абдус Салам 1964 онд үүсгэн байгуулжээ. (2019-03-04 09:11:00)

Гадаад мэдээ

АНУ-ын “Холтек” интернэйшнл компани Чернобыльд ашигласан цөмийн түлшийг боловсруулах үйлдвэр барина

АНУ-ын “Холтек” интернэйшнл компани Чернобыльд ашигласан цөмийн түлшийг боловсруулах үйлдвэр барина

Америкчууд Чернобылийн ЦЭХС-д ашигласан цөмийн түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн төсөл эхлүүлсэн байна. Үйлдвэр нь ашигласан цөмийн түлшний хадгалах байгууламж болон түлш дахин боловсруулах үйлдвэрээс бүрдэх юм. Барилгын ажлыг 2017 оны намар дуусгахаар төлөвлөж, дэлбэрэлт болсон 4-р реакторын гаднах бүрхүүлийг барьж дуусгах ажлыг багтаасан байна.

Компани Украйнд тусгайлан зориулж бүрхүүлийн нэг ханын оронд давхар ханатай хийхээр боловсруулсан байна. Бүрхүүл дээр том онгоц унаж дэлбэрэхэд ч гэсэн битүүмжлэл алдагдахгүй гэж АНУ-ын шинжээчид үзэж байна.