Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

Казахстанд давсны давхаргад уран олборлож сурсан байна

Казахстанд давсны давхаргад уран олборлож сурсан байна

Казахстаны өмнөд хэсэгт дэлхийд хамгийн анх удаа давсны давхаргад өмнө нь боломжгүй гэж үзэж байсан давсны давхаргад технологийн өрөмдлөгө хийсэн байна. Хангалттай хийгдсэн туршилтын талаар Казатомпромын охин компани болон Росатомын эзэмшиж буй Канадын "Ураниум Нэг" компани мэдээлсэн байна.

Хамтарсан “Каратау” болон “Актау” нэгдэлийн боловсруулсан уран олборлох шинэлэг технологийг амжилттай хэрэгжүүлсэн нь туршилтын өрөмдлөгийн үндэс юм. Үүний гол санаа нь - давсархаг хөрсийг бэхжүүлэхэд хэрээсэн торлог ашигласан явдал гэж Казахстаны мэдээллийн агентлаг мэдээлжээ.

Казахстаны хамгийн том ураны хүдрийн 700 м-ийн гүнд газрын дор уусган баяжуулах аргаар олборлолт явуулж байгаа "Будёновское" ордын 2015 онд хийсэн хайгуулын үйл ажиллагааны үр дүнд нөөцийн 15 хувийг өмнө нь ашиглах боломжгүй гэж үзэж байсан.

Энэ жил төлөвлөсөн шинэ технологийн туршилт амжилттай хийгдэх юм бол тус компани өмнө нь үйлдвэрлэл явуулах боломжгүй гэсэн нөөцийг олборлох боломжтой болох юм.