Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Дүрэм журам

Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм