Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Зарлал

Joint ICTP-IAEA Workshop on Fundamentals of Vitrification and Vitreous Materials for Nuclear Waste Immobilization

Joint ICTP-IAEA Workshop on Fundamentals of Vitrification and Vitreous Materials for Nuclear Waste Immobilization

The Workshop on Fundamentals of Vitrification and Vitreous Materials for Nuclear Waste Immobilisation is jointly organized by The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) and the International Atomic Energy Agency (IAEA).