Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Зарлал

Joint ICTP-IAEA Workshop on Monte Carlo Radiation Transport and Associated Data Needs for Medical Applications

Joint ICTP-IAEA Workshop on Monte Carlo Radiation Transport and Associated Data Needs for Medical Applications