Азийн орнуудын гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд Япон Улсын атомын энергийн агентлаг, Цөмийн хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулдаг “Реакторын инженер” сэдэвт ээлжит дагалдах сургалтыг Цөмийн энергийн комисс, Японы атомын энергийн агентлаг, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль хамтран 2017 оны 06 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна. (2017-05-19 18:21:00)

Мэдээ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн физикийн багш нарт “Цөмийн технологийн хэрэглээ, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

 

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институттэй хамтран Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 5 жил ажилласан физикийн багш нарт “Цөмийн технологийн хэрэглээ, цацрагийн хамгаалалт,   аюулгүй байдал” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 05 болон 12-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгууллаа. Тус сургалтад нийт 70 сургуулийн 79 багш хамрагдлаа. 

Сургалтаар цөмийн технологийн энхийн хэрэглээ, цөмийн эрчим хүчний өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, геологи, уул уурхай, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, эрүүл мэндийн салбар дахь цөмийн технологийн хэрэглээ болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл хүргэж “Ионжуулагч цацрагийн талаар мэдлэг олж авцгаая” сэтгүүл гардуулж өгөв. 

             

Мөн сургалтаар “Дозиметрийн тохируулга баталгаажуулалтын лаборатори”-ийн үйл ажиллагаа болон дозиметр баталгаажуулах үйл явцтай танилцаж, цацрагийн тун хэмжих багаж, цацрагийн хамгаалалтын хувцас хэрэгсэл зэргийг ашиглах дадлага ажил хийлээ.