Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Гадаад мэдээ

"ЦӨМИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ КОНГРЕСС"

2009 оны 08 дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд Сингапур Улсад “ЦӨМИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ КОНГРЕСС” зохион байгуулагдан манай улсын Цөмийн энергийн газрын дарга С.Энхбат тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцлоо.

Тус конгресст Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн ерөнхий захирал Ю.Амано, Дэлхийн цөмийн ассоциацийн төлөөлөгчид, Монгол, Тайланд, Малайз, Индонез, Филиппин, Вьетнам, Пакистаны цөмийн энергийн агентлагийн дарга нар оролцон өөрийн орны тус салбарт баримталж буй бодлого, хөтөлбөрөө танилцуулж туршлагаасаа хуваалцлаа. Мөн хөрөнгө оруулагч компаниуд, банк санхүүгийн байгууллагууд, ураны чиглэлээр ажилладаг хуулийн компаниуд гэх мэт хувийн хэвшлийнхэн оролцож цөмийн цахилгаан станц шинээр барих, техник, технологийг хөгжүүлэх, цөмийн хаягдлын менежментийг зүй зохистой шийдвэрлэх, ураны боловсруулалт, тээвэрлэлт зэрэг асуудлаар илтгэл, хэлэлцүүлэг хийгдсэн юм.
 
Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн ерөнхий захирал Ю.Амано конгрессийн үйл ажиллагааг нээж хүний эрүүл мэнд болон экологийн хувьд халгүй, хямд эрчим хүч үйлдвэрлэх цөмийн цахилгаан станцыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа орнуудын өсөн нэмэгдэж байгаа талаар онцлон тэмдэглэсэн.
 
Энэ хурлаар бүсийн орнуудын цөмийн бодлогын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааны талаар тодорхой хэлэлцлээ.