Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00)

Мэдээ

"Загварт суурилсан аюул заналын үнэлгээ” сэдэвт семинар зохион байгуулагдаж байна

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба Олон улсын атомын энергийн агентлагтай хамтран “Загварт суурилсан аюул заналын үнэлгээ” сэдэвт семинарыг Улаанбаатар хотноо 2017 оны 08 дугаар сарын 01-04-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус семинарын зорилго нь Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой загварт суурилсан аюул заналын үнэлгээ хийх, арга аргачлалыг судлах, гадаад дотоод аюул занал, түүний бодит байдлыг үнэлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэхэд оршиж байна.

Семинарт Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын алба, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Батлан хамгаалах яам, Гадаад харилцааны яам, Тагнуулын ерөнхий газар, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар зэрэг цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах үйл ажиллагаанд оролцох чиг үүрэг бүхий байгууллагуудаас гадна Хавдар судлалын үндэсний төв, Цэргийн төв эмнэлэгийн төлөөлөл оролцож, аюулыг тодорхойлох, загварт суурилсан аюул заналыг үнэлэх арга аргачлал, цөмийн аюулгүй байдлыг хангах олон улсын дүрэм, журам, зөвлөмжүүдийг судалж, мэдлэг чадвараа дээшлүүлж байна.

Дашрамд дурдахад Монгол улсын “Цөмийн аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн төлөвлөгөө”-г Цөмийн энергийн комиссын 2015 оны 07 сарын 28-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор баталж, цөмийн болон цацраг идэвхт материалтай холбоотой хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, хууль бус хөдөлгөөнийг илрүүлэх, хариу арга хэмжээ авах систем, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, холбогдох төрийн байгууллагыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах  асуудлуудыг тусгасан байна.