Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА)-аас “Цөмийн аюулгүй байдлын ирээдүй” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг залуу эрдэмтэн, судлаачдын дунд зарлаж байна. ОУАЭА-аас “Цөмийн аюулгүй байдал: Тогтворжуулах ба бэхжүүлэх хүчин чармайлт” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотноо зохион байгуулна. Хурлаар улс орнуудын цөмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, цөмийн аюулгүй байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, ОУАЭА-ийн цөмийн аюулгүй байдлын удирдамж, сайн туршлагуудыг дэмжих, цөмийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хэрэгжүүлэх цаашдын арга хэмжээнүүдийг боловсронгуй болгох талаар хэлэлцэнэ. (2019-05-23 07:22:00)

Мэдээ

“Цөмийн аюулгүй байдлын баталгаа” семинар зохион байгуулагдаж байна

“Цөмийн аюулгүй байдлын баталгаа” семинар зохион байгуулагдаж байна

Европын Комиссоос хэрэгжүүлж буй MN3.01/12 “Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй ажиллагаа, цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны эрх зүйн орчинг бэхжүүлэх” төслийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд “Цөмийн аюулгүй байдлын баталгаа” сэдэвт семинар  2017 оны 10 дугаар сарын 09-13-ны өдрүүдэд ЦЭК-ын Ажлын албанд зохион байгуулагдаж байна.

Семинарт Европын комиссыг төлөөлж Бүгд Найрамдах Унгар Улсын Атомын энергийн агентлагийн Цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны газрын дарга Доктор Арпад Винсз, Монгол Улсаас ЦЭК-ын Ажлын алба, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, МХЕГ, ТЕГ, Гаалийн ерөнхий газрын албан хаагчид оролцож байна.

Энэхүү 5-н өдрийн семинарын хүрээнд Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээтэй холбогдуулан баталгаа хэрэглэх тухай Монгол Улс, ОУАЭА хооронд байгуулсан Хэлэлцээрийн нэмэлт протокол, бага хэмжээний цөмийн материалын шинэчилсэн протоколын талаар хэлэлцэж, санал солилцох ба төслийн хүрээнд боловсруулах цөмийн материалыг бүртгэх, хянах журам, цөмийн материалтай холбоотой бараа бүтээгдэхүүн, ураны экспорт импортын журам, цөмийн материал хэрэглэгчдэд зориулсан зөвлөмжийн төслийг боловсруулах ажлуудыг хийж байна.